Board Of Directors

Vinayak Dhansukhlal
Director/CEO

Vinayak Dhansukhlal

Dhimant Patel
Director

Dhimant Patel

Mita Warrier
Director

Mita Warrier

Anand-Pate
Director

Anand Patel

MEMBERS

Asha-Vora
Member

Asha Vora

Maniyar Tushar Shashikant
Member

Tushar Maniyar

Samrat.S Desai
Member

Samrat Desai

Sudhir Desai
Member

Sudhir Desai

Suresh Patel
Member

Suresh Patel

COMMITTEE

Administration

Vinayak Dhansukhlal
Director/CEO

Vinayak Dhansukhlal

Naina-Desai-Admin-Officer
Admin Officer

Naina Desai

Academic Matters

Mita Warrier
Member

Mita Warrier

Asha-Vora
Member

Asha Vora

Vinayak Dhansukhlal
Member

Vinayak Dhansukhlal

Public Relations

Dhimant Patel
Member

Dhimant Patel

Samrat.S Desai
Member

Samrat Desai

Legal / Accounts

Property

Sudhir Desai
Member

Sudhir Desai

Dhimant Patel
Member

Dhimant Patel

Maniyar Tushar Shashikant
Member

Tushar Maniyar